Roztwór indykatora CO2

  • 25,37 zł

Roztwór wskaźnika CO2 10 ml

Wprowadzić 1
ml roztworu wskaźnika CO2 do wskaźnika CO2 bezpośrednio. Zaleca się, aby zmienić roztwór wskaźnika CO2 raz w miesiącu. Porównaj kolor roztworu CO2 z dołączoną skalą i określ zawartość CO2 wody w akwarium.