IT Artemia 100g

  • 8,00 zł

Artemia (Solowiec) 100g

Znakomity pokarm zasadniczy lub uzupełniający. Profesjonalna hodowla ryb akwariowych na całym świecie byłaby nie do pomyślenia bez larw solowców, systematycznie podawany przyczynia się do lepszego wybarwienia ryb. Zaliczana jest do tzw. pokarmów bezpiecznych i można nią karmić większość ryb. Szczególnie zalecana w przypadku wystąpienia otłuszczenia narządów wewnętrznych ryb