ICP Xtra Elements

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Aqua Medic
  • 33,90 zł

Pierwiastki śladowe do dozowania po pomiarze ICP

Roztwory pojedynczych pierwiastków z serii Aqua Medic ICP Xtra zostaly opracowane w celu zapewnienia szybkiego i niezawodnego uzupelnienia braków wykrytych za pomoca ICP lub naszych wlasnych analiz. Stezenia roztworów sa obliczane w taki sposób, ze nawet po dodaniu za pomoca urzadzen dozujacych mozna uzyskac wystarczajaco duze, a zatem bezpiecznie dozowalne ilosci.

"ICP Xtra elements" - klucz do zrównowazonego akwarium morskiego
Harmonijne akwarium slonowodne potrzebuje czegos wiecej niz tylko wody i soli. Potrzebuje odpowiedniej mieszanki pierwiastków sladowych, aby zachowac zdrowie i witalnosc. W tym miejscu do gry wkracza nasz produkt "ICP Xtra elements" - zaprojektowany w celu zapewnienia akwarium niezbednych rozwiazan w zakresie pojedynczych pierwiastków.

Precyzyjna receptura oparta na analizach ICP
Dzieki naszym pierwiastkom ICP Xtra oferujemy niezawodne remedium na objawy niedoboru, aby Twoje akwarium pozostalo w optymalnym stanie.

Idealne dawkowanie dla dokladnych rezultatów
Stezenie "pierwiastków ICP Xtra" jest starannie i idealnie obliczone, aby umozliwic precyzyjne dozowanie za pomoca urzadzen dozujacych. Zapewnia to nie tylko latwosc uzycia, ale takze zawsze dokladne wartosci wody w akwarium.

Dlaczego "ICP Xtra elements"?

Specjalistyczne rozwiazania jedno-pierwiastkowe: Kazdy pierwiastek w naszym rozwiazaniu jest specjalnie dobrany, aby spelnic specyficzne potrzeby akwariów morskich.
Naukowo uzasadniony rozwój: W oparciu o analizy ICP gwarantujemy, ze nasz produkt spelnia rzeczywiste potrzeby Twojego akwarium.
Latwe dozowanie: Dzieki idealnie obliczonemu stezeniu, "ICP Xtra elements" mozna bezproblemowo stosowac z urzadzeniami dozujacymi, uzyskujac dokladne parametry wody.

Zaufaj naszej wiedzy i zapewnij zrównowazony i witalny ekosystem, który bedzie Cie zachwycac kazdego dnia.

 

Reguluje zawartość wapnia w akwarium morskim

Składniki: Chlorek wapnia, woda
Kod UFI: Y410-R0R6-6008-EV8R
Ostrzeżenia o zagrożeniach/Instrukcje bezpieczeństwa
H319 Działa drażniąco na oczy. P264 Dokładnie umyć po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można to łatwo zrobić. Kontynuuj płukanie. P337 + P313 Jeżeli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

Reguluje zawartość jodu w akwarium morskim

 

Reguluje zawartość strontu w akwarium morskim

OSTRZEŻENIE
Składniki: Chlorek strontu, woda
Kod UFI: Q110-801S-V00S-SHPP
Ostrzeżenia o zagrożeniach/Instrukcje bezpieczeństwa
H319 Działa drażniąco na oczy. P264 Dokładnie umyć po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można to łatwo zrobić. Kontynuuj płukanie. P337 + P313 Jeżeli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Reguluje zawartość potasu w akwarium morskim

Reguluje zawartość magnezu w akwarium morskim