NO3 reduct - 500ml

  • 79,00 zł

kontrola azotanów i fosforanów

- mieszanka źródła węgla organicznego do redukcji azotanów i fosforanów
- w zestawie aplikator do łatwego użycia
- przyśpiesza wzrost koralowców
- poprawia polipowanie i wybarwienie
- zapobiega nadmiernemu rozrostowi glonów przez kontrolę substancji
   odżywczych

Dozowanie:
- 2 ml NO3 reduct na 100 litrów wody akwariowej dziennie

NO3 reduct zawiera substancje organiczną, która wspomaga rozwój pożytecznych bakterii oraz jest dodatkowym źródłem węgla. Użycie preparatu powoduje szybsze namnażanie bakterii. Bakterie te są używane przez koralowce jako pożywienie lub są wypienianie przez odpieniacz białek. Wcześniej zaabsorbowane substancje odżywcze w ten sposób znikają, a co się z tym wiąże zmniejsza się zawartość azotanów i fosforanów w wodzie. Koralowce używają bakterii jako dodatkowego pokarmu, co skutkuje lepszym polipowaniem i lepszym wybarwieniem korali.

/uploads/instrukcja NO3 reduct manual.pdf