Rust Protect 100ml

Spray antykorozyjny do elementów metalowych

W szafkach akwariowych, gdzie pojawiają się rozpryski słonej wody lub dochodzi do kondensacji wody na elementach metalowych, występowanie rdzy jest nieuniknione. Przy właściwym zastosowaniu preparatu Rust Protect na metalowych elementach pojawia się powłoka ochronna zapobiegająca w znaczącym stopniu proces rdzewienia. Rust Protect nie żywicuje się i jest odporny na wodę morską.

 

- Odporny na wodę morską

- Bez opłukiwania

- Bez żywicowania

- Zmniejsza zużycie elementów

- Działa długoterminowo

 

Zalecamy regularne stosowanie preparatu.

 

Spray / aerozol

Zalecenia bezpieczeństwa:

Niebezpieczeństwo, przy stosowaniu należy się bezwzględnie upewnić, że aerozol nie będzie miał kontaktu z wodą akwariową oraz nie będzie rozpylany przy obiegu powietrza w akwarium.

Zawartość: kwasy sulfonowe, olej mineralny, sole wapnia.

Ekstremalnie łatwopalny. Pojemnik pod ciśnieniem: w przypadku podgrzania może dojść do wybuchu. Może wywoływać reakcje alergiczne na skórze. W przypadku konsultacji medycznej proszę ze sobą mieć spray z opisem. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, płomieni i źródeł zapłonu. Nie przekłuwać, nie palić nawet po zużyciu. Chronić przed dostępem światła słonecznego. Nie wystawiać na temperatury powyżej 50 °C/122 °F. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.