Fluidy do kalibracji

  • Add feedback:
  • Manufacturer: Aqua Medic
  • 40.95 zł

Dokładność pomiarowa elektrod zależy od ich kalibracji. Nawet najlepsze urządzenia pomiarowe i najwyższej jakości elektrody i sondy nie dadzą wiarygodnych wyników, jeżeli nie będą właściwie konserwowane. 

 

Dokładność pomiarowa elektrod zależy od ich kalibracji. Nawet najlepsze urządzenia pomiarowe i najwyższej jakości elektrody i sondy nie dadzą wiarygodnych wyników, jeżeli nie będą właściwie konserwowane. 

 
Regularne czyszczenie i kalibrowanie elektrod przedłuża także ich żywotność!

 
Dla pewności, że płyny kalibracyjne posiadają ciągle swoje właściwości, należy je regularnie wymieniać. 
 
Elektrody należy czyścić i kalibrować co najmniej raz na 3 miesiące!
Dostępne są następujące płyny kalibracyjne:

- pH 4, pH 7 i pH 9
- potencjał redox 230 mV
- przewodność 250 μS, 500 μS, 35 mS, 50 mS
- płyn uzupełniający do elektrod pH i redox
- płyn czyszczący do wszystkich elektrod
- płyn do kalibracji sondy gęstości AT (52ms)