heat controller duo II

  • 388.66 zł

Urządzenie do cyfrowego pomiaru i sterowania temperaturą, do jednoczesnej pracy z ogrzewaniem podżwirowym i grzałką

heat controller duo II ma dwa niezależne systemy do monitorowania i sterowania temperaturą, gdzie można oddzielnie sterować temperaturą grzania kabla lub maty grzejnej umieszczonej na dnie zbiornika i grzałką lub innym systemem podgrzewania wody. Dokładność pomiaru i sterowania wynosi 0.1 °C. Zakres pomiaru wynosi do 50 °C, zakres nastawy co 0.1 °C, sterowanie co 1 °C. Maksymalna łączna moc obciążenia urządzenia to 1.200 W. Sterownik posiada dwa sterowalne gniazda, jedno do podłączenia grzania podżwirowego, jedno do drugiego systemu, np. grzałki. heat controller duo II jest sprzedawany z dołączoną sondą pomiarową. Wyświetlacz LCD zapewnia czytelny odczyt aktualnej temperatury, czas oraz status pracy urządzenia.Kabel grzewczy jest kontrolowany za pomocą zegara czasowego w trybie on/off. Jeśli temperatura nie zostanie osiągnięta, grzanie podżwirowe załączy się automatycznie. Aby uniknąć przegrzania wody w zbiorniku, po osiągnięciu nastawionej temperatury obydwa systemy grzania zostaną odłączone.

/uploads/heat controller duo II manual_15976743910.pdf